avokati i jep paratë e vëllait drejtorit të policisë