bën kontratë për pallat investitori lë gruan në qiell në hapur – Stop