paratë e vjedhura në koncensionin e kontrollit teknik të makinave – Stop