Korca në krye të vendeve të shpenzojnë për argëtim – Stop