intervistat e Klintonin për beqarët e kollovarët. – Stop