gjykata kërkon rihetim për aksidentin te QTU – Stop