Stop zgjidh problemin e drejtorit të shkollës Selishtë. – Stop