Ministria e Financave le në rrugë drejtorin e shkollës – Stop