kryetari i bashkisë fryn administratën para zgjedhjeve