Gjykata e Apelit Durrës kërkon kthimin në punë për drejtorin e shkollës