zhveshin dhe rrahin vajzat e shtëpisë së fëmijës Sarandë – Stop