toka e fshatarit me certifikatë firma nxjerr gips.