Stop zgjidh problemin e drejtorit me shkollë të mesme – Stop