shoferët e zjarrëfikësve nuk marrin shtesat e pagës – Stop