rruga në Plazh sektor e zënë nga kazanët e plehrave dhe makina.