përdorimi i internetit rrëzon sondazhin e ministrisë së arsimit – Stop