numri i telefonit të ministrisë së jashtme nuk ekziston – Stop