Ministria e Brendshme premton kartën e identitetit për të moshuarën në Durrës.