lista e dëmshpërblimit për fondet e tërmetit – Stop