komisioni i Ministrisë së drejtësisë nuk jep shpjegime për heqjen e punonjësit nga puna. – Stop