ish i dënuari flet për kushtet në burgun e Zaharisë.