Instituti i ndërtimit e shpall pallatin të pabanueshëm – Stop