drejtori i ujësjellësit Gjirokastër punëson kushërinjtë.