drejtori i shkollës Selishtë me shkollë të mesme – Stop