Durrës, shkolla e mesme pa mësues, drejtoresha e ZVA-së nuk përgjigjet

Udhëtuam drejt fshatit Kullë, njësia administrative Sukth në Durrës pas sinjalizimit për mungesën e mësuesve në shkollën e mesme të bashkuar “Ismet Nanushi”. Prindër e nxënës thonë, se mungojnë arsimtarët për matematikën, gjuhë-letërsinë, frengjishten, gjeografinë, artin pamor dhe muzikën.Drejtori i shkollës Mynyr Kaci, pranon këtë problem, duke shpjeguar vështirësitë, që po has.Në ZVA-në e Durrësit, drejtoresha nuk përgjigjet, pasi kërkon shkresë.Ndërsa në Drap Durrës, Redi Biturku, specialist i burimeve njerëzore shpjegon, se për shkak të largësisë, nuk po zgjidhet dot problemi i mësuesve të kësaj shkolle.

Të Fundit