punonjësit e zjarrfikëses detyrohen të kthejnë orët shtesë. – Stop