mbarojnë shkollën e mesme i ngatërrohet numri i amzës – Stop