ka dalë në pension nuk i njihen vitet e punës – Stop