institucionet në Korcë lënë të vdesë 63 vjecarin me gangrenë. – Stop