i sëmuri jeton në konviktin e ndërtimit Korcë – Stop