gjyqtari vendos asgjësimin e pasaportës angleze – Stop