gjyqtari i Korcës le të lirë gruan e dhunshme – Stop