aplikon për vizë amerikane i kanë vjedhur numrin e amzës – Stop