Investigimi/ Numri i amzes i qytetares nga Mirdita, tek nje burre ne Kruje-Stop-17 Shtator 2021

Për amzën e zonjës Bardhe Prenga pyesim edhe një tjetër drejtor, Tonin Lasku, i cili pranon, që Bardha ka qenë në shkollën e mesme të Fanit Mirditë dhe numri i saj i amzës, është në regjistrin numër 4. Por ai nuk mban mend, që gjatë certifikimit të ketë kaluar emrin e saj.Në fund ne i drejtohemi Arkivit qendror shtetëror dhe Elsa Saka, drejtoreshë e Evidencës Qendrore dhe Komunikimit, shpjegon, se nr. i amzës 2117, i përket një qytetari mashkull nga Kruja dhe nuk është në emër të zonjës në dokumentet e dorëzuara në arkiv.

Të Fundit