Tjetërsuan godinën në hotel, pezullohen 7 zyrtarë të Kadastrës

Nën akuzën e shpërdorimit të detyrës 7 zyrtarë të Kadastrës janë pezulluar nga Prokuroria e Tiranës, të akuzuar se kanë tjetërsuar një godinë, duke e legalizuar si hotel.

Prokuroria Tiranë njofton se:

Në vijim nga ana e Prokurorit Bledar Valikaj janë kërkuar më datë 23.06.2022 dhe më pas të miratuara nga ana e Gjykatës më datë 27.06.2022 masat e sigurisë ndaj shtetasve si më poshtë:

B. B., si person i dyshuar për kryerjen e veprës penale të “Shpërdorimit të detyrës”, parashikuar në nenin 248 te K.Penal

Masa e sigurisë “Detyrim për tu paraqitur në policinë gjyqsëore” neni 234 dhe “Pezullimi i ushtrimit të një detyre a shërbimi publik’’ neni 240.1.a i K.Pr.Penale

A. C., si person i dyshuar për kryerjen e veprës penale të “Shpërdorimit të detyrës” parashikuar në nenin 248 te K.Penal

Masa e sigurisë “Detyrim për tu paraqitur në policinë gjyqësore” neni 234 dhe “Pezullimi i ushtrimit të një detyre a shërbimi publik’’ neni 240.1.a i K.Pr.Penale

D. Ll., si person i dyshuar për kryerjen e veprës penale të “Shpërdorimit të detyrës” parashikuar në nenin 248 te K.Penal.

Masa e sigurisë “Detyrim për tu paraqitur në policinë gjyqësore” neni 234 dhe “Pezullimi i ushtrimit të një detyre a shërbimi publik’’ neni 240.1.a i K.Pr.Penale

E. P., si person i dyshuar për kryerjen e veprës penale të “Shpërdorimit të detyrës” parashikuar në nenin 248 të K.Penal

Masa e sigurisë “Detyrim për tu paraqitur në policinë gjyqësore” neni 234 dhe “Pezullimi i ushtrimit të një detyre a shërbimi publik’’ neni 240.1.a i K.Pr.Penale

K. D., si person i dyshuar për kryerjen e veprës penale të “Shpërdorimit të detyrës” parashikuar ne nenin 248 te K.Penal

Masa e sigurisë “Detyrim për tu paraqitur në policinë gjyqësore” neni 234 dhe “Pezullimi i ushtrimit të një detyre a shërbimi publik’’ neni 240.1.a i K.Pr.Penale

G. T., si person i dyshuar për kryerjen e veprës penale të “Shpërdorimit të detyrës” parashikuar në nenin 248 te K.Penal

Masa e sigurisë “Detyrim për tu paraqitur në policinë gjyqësore” neni 234 dhe “Pezullimi i ushtrimit të një detyre a shërbimi publik’’ neni 240.1.a i K.Pr.Penale

E. Sh., si person i dyshuar për kryerjen e veprës penale të “Shpërdorimit të detyrës” parashikuar në nenin 248 te K.Penal

Masa e sigurisë “Detyrim për tu paraqitur në policinë gjyqësore” neni 234 dhe “Pezullimi i ushtrimit të një detyre a shërbimi publik’’ neni 240.1.a i K.Pr.Penale

E. T., i dyshuar për kryerjen e veprës penale të “Mashtrimit” të kryer në bashkëpunim të parashikuar në nenin 143/3 e 25 te K.Penal

Masa e sigurisë “Detyrim për tu paraqitur në policinë gjyqësore” neni 234 i K.Pr.Penale

E. T., i dyshuar për kryerjen e veprës penale të “Mashtrimit” të kryer në bashkëpunim të parashikuar ne nenin 143/3 e 25 të K.Penal

Masa e sigurisë “Detyrim për tu paraqitur në policinë gjyqësore” neni 234 i K.Pr.Penale

Të Fundit