zjidhje për pensionin social për të moshuarën e vetmuar – Stop