Sorrollasin pa mëshirë të moshuarën pa bukë në shtëpi,shkon gazetarja, i japin pensioni brenda ditës

Ndodhemi në zonën e Kombinatit në shtëpinë e zonjës Hirije Mehmeti. Ajo tregon, se ka aplikuar për pension social dhe prej korrikut nuk ka asnjë përgjigje. Hirija jeton e vetme dhe nuk ka asnjë të ardhur. Ne u interesuam pranë Drejtorisë Rajonale të Sigurimeve Shoqërore Tiranë dhe na u tha, se dosja e zonjës Hirije ishte në proces verfikimi dhe këtë javë i kaloi.

Të Fundit