zgjidhet pensioni dhe karta për të moshuarën Durrës – Stop