u dënua për korrupsion në zgjedhje sërish në fushatë.