Tirja i mori para dhe të afërmit të pacientes – Stop