të riut nuk i bëhet analiza e gjakut në paraburgimin e Kukësit – Stop