të miturit keqtrajtohen në shtëpinë e fëmijës Sarandë