të miturit keqtrajtohen në shtëpinë e fëmijës Sarandë – Stop