Stop dhe shpiptarët për shqiptarët bëjnë apel për shtëpi për jetimët. – Stop