Stop dhe Fundjavë ndryshe bëjnë apel për 4 vjecarin.