si po gjuajnë të rinjtë në lokalet e natës pas pandemisë. – Stop