shkon të paguajë ujin e dritat kishte 3 gjoba makine