shet dyqanin paguan vetë borxhin e energjisë së blerësit. – Stop