shefja e departamentit të bio-kimisë në Universitetin e Shkodrës – Stop