punonjësi i gardës ndryshon hartën e pronës – Stop