punonjësi i Gardës bllokon lejen e ndërtimit – Stop